Tel: 0744398322

MARFĂ ÎN PROMOŢIE

Preţul nostru 510,00 LEI
Stoc DA
Preţul nostru 75,00 LEI
Stoc DA

CONTACTE

Osiris Design
Str. Pantelimon,Nr.14
scrieţi-ne

CEL MAI VÂNDUT

Preţul nostru 1 672,50 LEI
Stoc DA
Preţul nostru 965,00 LEI
Stoc NU
Preţul nostru 179,00 LEI
Stoc NU

ARTICOLE LIBERE

arr3Sistem de incalzire cu radiatii infrarosiiHOT-Film este un material (film) de încălzire revoluţionar, ideal pentru sisteme de încălzire cu... arr3Pregateste-ti singur geamurile termopan pentru sezonul vara/iarna! Ce nu iti spun instalatorii?Pe măsura avantajelor acestor geamuri, exista şi interesul crescut pentru ceea ce ţine de îngrijire,... arr305.01.2015– Info nr.1 Livrari in toata tara! Livrarea se face prin curierat rapid. Pentru plata in avans... arr3OSMOZA INVERSAOSMOZA INVERSA SAU PURIFICATORUL DE APA Sunt multe branduri pe piata, toate functionand pe acelasi... arr3CONCURSURICONCURS 24.05.17 - 30.06.17 Castiga o Bara de dus RETRO CDO 50AD,in doar 5 pasi ! Regulament de...

TERMENI SI CONDITII
Termeni si conditii

Pentru platile cu cardul, va rugam sa verificati telefonic disponibilitatea pe stoc a produselor comandate, inainte de a efectua plata !

1. PĂRŢI CONTRACTANTE

Art.1

Furnizor

SC. OSIRIS DESIGN SRL, cu sediul in Iasi, Str.Pantelimon nr.14,  contact e-mail: (denumit în cele ce urmează, "Furnizor")

Client

o persoană fizică sau persoană juridică ce plasează o comandă pentru bunuri către OSIRIS-SHOP.RO printr-un formular de comandă (denumit în cele ce urmează, "Client")

(Furnizorul şi Clientul sunt denumiţi, în cele ce urmează, în mod colectiv “Părţile”).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cumpararea produselor comercializate de catre vânzator, descrise în facturile care vor fi emise de catre acesta, pe baza comenzilor înaintate de catre cumparator, în conditiile si termenii specificati în continuare în prezentul contract.

3. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.3 VÂNZATORUL se obliga la urmatoarele:- sa predea bunurile vândute la termenele, în cantitatile si corespunzator standardelor calitative prevazute în contract,oferta sau nota de comanda.

Art. 4 CUMPARATORUL se obliga la urmatoarele:- sa plateasca vânzatorului pretul în conditiile si la termenele stabilite în prezentul contract sau in facturile emise;- sa ia în primire bunurile vândute conform clauzelor prezentului contract.

4. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Art. 5 Valoarea totala a contractului este data de suma contravalorii  facturilor emise de catre vânzator, în sarcina cumparatorului, pe durata derularii prezentului contract.Preturile produselor sunt cele indicate de catre vânzator în ofertele comunicate cumparatorului si care constituie Anexe la prezentul contract, acestea fiind exprimate în lei.

Art. 6 Cumparatorul va achita vânzatorului pretul stipulat dupa cum urmeaza:- .................... din pret la emiterea comenzii;- .....................din pret la livrarea Bunurilor.VANZATORUL isi rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa solicite plata produselor in avans sau la un anumit termen. In cazul renuntarii totale sau partiale la produsele comandate,sau a refuzului la plata CUMPARATORUL datoreaza VANZATORULUI daune interese reprezentand 50% din pretul produselor la care renunta.

5. LIVRAREA, ACCEPTAREA SI RECEPTIA MARFURILOR

Art. 7 Termenul de livrare este cuprins intre 1 si 10 zile lucratoare, calculat de la data primirii comenzii de catre Vinzator.Vânzatorul va preda sau livra prin curier,bunurile prevazute în Anexa cumparatorului la adresa specificata de cumparator in formularul de comanda.In situatia in care partile convin, livrarea se poate face si la sediul vanzatorului.Cumparatorul se obliga sa asigure conditii de descarcare a mijlocului de transport incarcat cuMarfa, la sosirea acestuia la locatia de destinatie indicata, in termen de maxim 1 ora, in caz contrar cumparatorul va suporta cheltuielile aferente transportului si stationarii.Receptia produselor se face la data predarii acestora, in prezenta cite unui delegat desemnat de catre vinzator si cumparator. Din momentul receptiei proprietatea produselor precum si orice cheltuieli,sarcini sau riscuri aferente dreptului de proprietate asupra produselor se transmite cumparatorului .Dovada receptiei produselor o constitue copia facturii ,avizului de insotire a marfii sau AWB-lui de transport confirmat de Cumparator, confirmarea trebuind sa contina: data si localitatea livarii, numele persoanei care areceptionat marfa, semnatura sau stampila Cumparatorului.

Art. 8 Refuzul unor bunuri nu îl scuteste pe cumparator de obligatia de a plati bunurile pe care lerefuza sau de a executa alte obligatii în conformitate cu acest contract.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 9 Partea care executa cu întârziere obligatiile nascute în baza acestui contract, este tinuta aplati penalitati de întârziere în valoare de 0,2% pe zi.

7. FORTA MAJORA

Art. 10 Forta majora exonereaza de raspundere partile în cazul neexecutarii partiale sau totale aobligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se întelege un eveniment independent devointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului si care împiedica partilesa execute total sau partial obligatiile asumate.Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, în scris, înmaximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, împreuna cu avertizare asupra efectelor siîntinderii posibile a fortei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie.Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera deComert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti încetareacauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.Daca aceste împrejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partenerpoate renunta la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din parti nu are dreptul dea cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligatiile pâna la aceastadata.

8. ÎNCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI

Art. 11 Contractul poate inceta:- prin comun acord, partile convenind la încetarea contractului;- la achitarea pretului marfurilor scadente la plata;

9. LITIGII

Art. 12 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau în legatura cu prezentul contract,inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pecale amiabila.

10. CONDITII GENERALE DE RETURNARE A PRODUSELOR

Art. 13 Conform legislatiei in vigoare, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice. Astfel consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumpararea produsului fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului. Renuntarea la cumparare in termen de 14 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier. Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 14 de zile de la retur. Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi revandut ca si nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea produsului in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand fie la optiunea clientului ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Art. 14 Nu pot fi returnate produsele care au fost aduse pe comanda (Comanda speciala este definita ca fiind lista de produse comandata de catre Beneficiar si care nu se afla in stocul uzual al Furnizorului dar care pot fi livrate pe baza unei comenzi ferme si a platii unui avans, in termenii agreati de parti. Furnizorul il va informa pe Beneficiar daca oricare dintre produsele comandate constituie Comanda Speciala.). Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, in cazul achizitionarii de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit.e. In cazul in care produsul livrat nu corespunde specificatiilor din site se poate returna fara nici un cost suplimentar din partea clientului, dupa ce in prealabil a fost trimisa o notificare in scris din partea acestuia in care se va specifica lipsa de conformitate a produsului in maxim 48 de ore de la livrare. Clientul poate solicita inlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia.

11. CLAUZE FINALE

Art. 15 Prezentul contract de vânzare-cumparare se încheie automat intre VÂNZATOR si CUMPARATOR, la lansarea comenzii de catre cumparator si la acceptarea termenilor si condiitiilor de catre acesta.

NGJkNTRjNz